Breaking News

לבקר

Central Park

יהודי ירא שמיים עזב פעם את גליציה מולדתו והפליג לאמריקה

קרא עוד »

טוב שיש

Illustrations

יום אחד בשנה   אמר חסיד למתנגד: ״תמיד אתם שרויים בעצבות. טוב שיש פורים, ככה לפחות יום אחד אתם שמחים מעט״. אמר לו המתנגד: ״ואתם כל ימיכם כחגים. טוב שיש תשעה באב, לפחות יום באחד בשנה אתם רציניים״. אמר להם השלישי: ״שניכם טועים: השמחה של המתנגד בפורים דומה לעצבות של החסיד בתשעה באב״…  

קרא עוד »