Breaking News
meadow
fields

אנוכי

אצל מלמד דרדקי

 

סיפר פעם מלמד דרדקי:

חמש פעמים בשנה אני אומר את המילה ‘אנוכי’: בתחילת ה’זמן’, כשאני יוצא לחפש תלמידים, אני אומר “הבה לי בנים ואם אין מת אנוכי”. באמצע ה’זמן’, כשההורים באים אלי ומתלוננים שהילדים שלהם מתקשים בלימודים, אני אומר להם: “התחת אלוקים אני?”. לפעמים בא אלי אחד ההורים שבנו קשה-תפיסה ומאשים אותי כאילו אני מזניח את הבן שלו, ואז אני אומר לו “אנוכי? עשיו בכורך!”. בסוף הזמן, כשההורים מנסים לקפח את שכרי, אני אומר להם: “אם כן למה זה אנוכי?!”. וכשאני לא מצליח להשיג תלמידים ל’זמן’ הבא ואשתי רוטנת ומתמרמת, אני מפייס אותה ואומר לה: “הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים”.

 

אודות מערכת

Check Also

theater

מה טיבו

חצקל הלך בפעם הראשונה בחייו לתיאטרון. כשחזר

brown

השם הקודם

הרשל פרידמן היה בעל חנות בשכונה אירית בניו יורק

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.