Breaking News

לא מצפה

beautiful house

ר' מאיר שפירא, מייסד ישיבת חכמי לובלין בפולין, הגיע פעם לביתו של גביר בעיר טארנופול. קידם הגביר את פני הרב

קרא עוד »

משנכנס ניסן

Lemberg

"משנכנס ניסן יש לרב שתי דאגות: מנין יקח דרשה לשבת הגדול, ומנין יקח צורכי פסח. את הבעיה הראשונה אפשר לפתור

קרא עוד »

לא מודים

Lvov

ר' יעקב אורנשטיין, רבה של לבוב, נאבק בהשפעתם של משכילי העיר. פעם יצא ר' יעקב בלילה לרחוב,

קרא עוד »

קח אחד

Book shelf

מחבר של ספר ניסה לשכנע עשיר אחד שיקח לעצמו עותק מהספר החדש שחיבר.  "ראיתי את הספר, אין לי צורך בו"

קרא עוד »

היה שווה גם לגויים

A view of Prague

כומר שנהג לשוחח מדי פעם עם רבי יהונתן אייבשיץ אמר לו: "תמיד אתה מצדד בזכות היהודים. בא נתחלף – אני אגן על היהודים ואתה על הנוצרים".

קרא עוד »

אדמו”ר בגרמניה

Palace in Prussia

רבי אליהו גוטמאכר היה רב בגריידיץ שבפרוסיה (גרמניה) ונהג שם מנהגי אדמורו"ת, דמות מיוחדת בגרמניה שבה המושג לא היה מקובל פעם הזדמן חסיד מפולין לגריידיץ לרגל עסקיו והופתע לגלות ב"פרייסן" רבי עם חסידים,

קרא עוד »

לפיכך

spring background

הבן שאל ארבע קושיות, ואחר כך הוסיף עוד שאלה: "אבא איך הצלחת לערוך ליל סדר יפה

קרא עוד »

חד

young goat

קראו את ההגדה וכשהגיעו לחד גדיא אמר אחד מבני החבורה שהוא לא מתחבר לפיוט. "אני סוחר",

קרא עוד »