Breaking News
Home | עד מאה ועשרים | חלוקת רכוש
נכסים
נכסים

חלוקת רכוש

הוא קובע

שכיב מרע, לא עלינו, ראה שקיצו קרב וקרא לרב שיכתוב לו צוואה. הרב בא והחולה התחיל לחלק את נכסיו: את הבית הוא נותן לבכור, את החנות ל…

באותו רגע קטעה אותו אשתו: “לבכור יש כבר בית, עדיף לתת אותו לבן הצעיר”.

“ניחא”, אמר הבעל והמשיך לחלק את הרכוש. “את החנות תכתוב לבת”, אמר לרב.

שוב קטעה אותו האשה: “הבת שלנו צעירה ואין לה צורך בנכסים בשלב זה”.

“בסדר”, אמר השכיב מרע. “את המכונית יקח הבן הצעיר”.

“לא”, הפסיקה אותו אשתו, “הוא לא נוהג בזהירות”.

בשלב זה כבר התרגז החולה: “מי כאן הולך למות, אני או את!”.

 

אודות מערכת

Check Also

embroidery

שוכר

התפלא היהודי הפשוט, "אין לך מקום בגן עדן?!"

bathed

רקס

ליהודי זקן היה במשך שנים רבות כלב. יום אחד מת הכלב. הלך היהודי לשאול בחברא קדישא

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.