Breaking News
Home | חומש בראשית | נח | פרשת נח
Illustration
Ark

פרשת נח

פרשת נח

ו, י, את שם את חם ואת יפת

A red car
red

חם היה הקטן בבניו של נח, ולמה הוא מוזכר בין שם ליפת?

אמר האדמו”ר מקוצק: כנראה ששם ויפת לקחו את חם ביניהם כדי שילמד מהם ויטייב את דרכיו. אבל חם נשאר חם, גם אם הוא נמצא בין אנשים גדולים.

 

 

ו, יד, מבית ומחוץ בכפר

water
Sheep

מספרים שר’ שמשון רפאל הירש הוזמן פעם לבקר בטמפל רפורמי חדש. לאחר הביקור במקום אמר הרב: הרי זה כמו תיבת נח, מבית ומחוץ בכופר.

 

 

 

ו, ז, תחתיים שניים ושלשים תעשה

שלוש עליות זו על גב זו: עליונים לאדם, אמצעיים למדור תחתיים לזבל (רש”י)

Noah's ark
ark

שואלים, למה נח לא בנה קומה נוספת בתיבה כדי שיהיה פחות צפוף?

תשובה: כשהשכנים בקומה שניה הם חיות ובקומה ראשונה הם זבל לא תוכלו לבנות…

 

 

ז, ז, ונשי בניו עמו

view
City

מלמד תינוקות מהעיר ניקולייב שיבח בפני אחד האבות את בנו:

“הבן שלך הקשה לי קושיה טובה”, אמר המלמד. “מדוע כתוב שנח נכנס לתיבה עם שני בניו (כך קרא המלמד, במקום ו נ ש י בניו)? איפה היה חם? את הקושיה הזאת גם אני לא ידעתי לתרץ”.

אמר לו האב: “חם הלך להיות מלמד תינוקות בניקולייב”.

 

ז, כ, מן העוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו

Flicks
leopard

רב שלא שבע נחת מהקהילה שלו אמר: העיר הזאת דומה לתיבת נוח, הרבה חיות ומעט אנשים.

 

 

ח, יא, ותבא אליו היונה לעת ערב ועלה זית בפיה טרף בפיה

view
sunset

אומר אני שזכר היה (רש”י)

מנין לרש”י שהיונה היתה זכר?

כי אם היתה נקיבה, אין סיכוי שהיתה יכולה להחזיק את העלה בפיה זמן כה רב בלי להוציא הגה.

 

ט, יא, וישת מן היין וישכר

brown, red and yellow colors
Flower

ר’ אביש מפרנקפורט נתן פעם כתב המלצה ליהודי שהיה זקוק לכסף כדי לחתן את בנותיו. כעבור זמן מה מצאו את אותו יהודי מתגולל בשכרותו, כשכתב ההמלצה בכיסו. באו וסיפרו לר’ אביש.חזן

אמר ר’ אביש: מדוע הבריות אומרות “שיכור כלוט” ולא “שיכור כנוח”, למרות שנח היה לפני לוט? כי לנוח, שבניו היו זכרים וכבר גדלו כולם, היה מותר לשתות. אבל לוט, שהיו לו בנות לחתן ובכל זאת השתכר – זה כבר שיכור.

 

יא, ה, אשר בנו בני האדם

אלא בני מי, שמא בני חמורים וגמלים? (רש”י)

Toy
cube

בוולוז’ין היה עם הארץ אחד שנהג לרשום הערות בשולי ספרים שהגיעו לידיו, ולחתום בשמו.

פעם ביקש אותו יהודי מרבי חיים מוולוז’ין מסכת עירובין. רבי חיים הסכים להשאיל לו, בתנאי שלא יכתוב הערות על הספר. הסכים הלה לתנאי וקיבל את הגמרא.

תוך כדי עיון ראה בדף ל”ה את המילים “חמר גמל”. תמה האיש: או חמר או גמל. ובכלל, ממתי כותבים חמר בלי ו’? לאחר שחשב על הקושיה, לא עמד בפיתוי ורשם בשולי הדף: “צריך לומר: חמור גדול”.

כשקיבל רבי חיים את הגמרא וראה את ההערה שאותו אדם כתב, אמר: לא רק שהוא לא עמד בדיבורו וכתב הערה, הוא גם חתם את שמו…

 

 

 

יא, לא, ויקח תרח את אברם בנו

vegetation in water
Reflection

מעשה באיש ואשה שנולד להם בן והיו מתווכחים איזה שם יתנו לו, ולא הגיעו להסכמה. הגיע יום הברית והרך היה מונח כבר על ברכי הסנדק, אך ההורים עדיין היו טרודים בויכוח הלוהט על השם המתאים.

ראו הסנדק והמוהל שאין לדבר סוף ושלחו שליח לר’ אייזל חריף שיפסוק איך לקרוא לבן הנימול. הרהר הרב ואמר: קראו לו אברהם.

חזר השליח במהירות עם ההוראה, ובאותו רגע נכנס גם האב במרוצה ובישר שהוא ואשתו הגיעו להסכמה על השם. “קראו לתינוק אברהם!” אמרו השליח וגם האב בבת אחת.

לימים נשאל ר’ אייזל איך ידע לכוון לשם שההורים הסכימו עליו לבסוף. אמר הרב:

“אדם שמתווכח עם אשתו שמונה ימים ולא מגיע להסכמה הוא תרח, ולבן של תרח מתאים לקרוא אברהם”.

 

יא, ט, כי שם בלל ה’ שפת כל הארץ

Bowl with paprika
paprika

לאחר שחילק הקב”ה את השפות לאומות העולם, באו ההונגרים בטענות:

רבש”ע, נתת את האנגלית לאנגלים, את הצרפתית לצרפתים ואת הסינית לסינים, ורק לנו לא נשארה שפה.

אמר להם הקב”ה: יודעים מה? דברו איך שיצא לכם.

 

 

אודות מערכת

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.