Breaking News
green
puzzle

אידיש

כזה אף

 

אדם נכנס לחנות חיות וביקש לקנות ציפור. המוכר הציע לו לקנות תוכי גאון שמדבר עשר שפות.

ניגש הקונה אל התוכי ושאל: “ואידיש אתה מדבר?”

“עם אף כזה” השיב התוכי, “מה נראה לך?”

 

 

אודות מערכת

Check Also

railroad

על מה לדבר

שני יהודים נסעו ברכבת ללודז' וישבו זה מול הספסל של זה

garden

איך המים

המשורר היינריך היינה היה מבאי ביתו של ג'יימס רוטשילד. יום אחד

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.