Breaking News

צבא ומלחמה

כשיר לגיוס

stone

בחור יהודי נלקח לצבא הצאר. אמר הבחור לקצין: אני רזה וכחוש ולא מתאים לשרת בצבא".

קרא עוד »

אם ננצח

glass

ישראלי אחד שואל את חבירו: "מה יקרה אם נכריז מלחמה על ארצות הברית?"

קרא עוד »

משאלתו

Russian royal house

הצאר ניקולאי ביקר חיילים פצועי מלחמה, ושאל כל אחד מהם מה משאלתו. אחד ביקש חלקת אדמה, השני ביקש יותר זכויות

קרא עוד »

לא תהיה מלחמה

Newspapers

עיתון פרסם פעם בכותרת הראשית שלו, שלא צפויה מלחמה. זאת כשהמתיחות באזור הגיעה לשיא. שאלו את עורך העיתון: "כל רגע יכולה לפרוץ מלחמה ואתה מתנבא

קרא עוד »

עצה מאמא

soldiers

בנה היחיד של אלמנה גוייס לצבא במלחמת רוסיה-תורכיה. התיפחה האם בתחנת הרכבת: "בני היקר, בבת עיני היחידה וגם אותה לוקחים ממני. תבטיח לי, בני, שתשמור על נפשך במלחמה"

קרא עוד »

גם הוא שואל

Medals

בסיום המסלול ביקש המפקד לדעת אם הטירונים הבינו את התורה שלמדו שבועות ארוכים. כינס המפקד את החיילים

קרא עוד »

סיור מקדים

Dog

מחלקה של חיילים יהודים נשלחה לפני הגדוד כדי לבדוק את הדרך. כעבור שעה חזרה המחלקה והודיעה שלפרשים לא תהיה להמשיך קדימה, גם הארטילריה תוכל לעבור

קרא עוד »

שוחרר מגיוס

hut

בחור קיבל צו גיוס לצבא הפולני, והחליט לעשות  את עצמו משוגע. הרופאים שבדקו אותו והתקשו להגיע למסקנה, ולבסוף אמרו: אולי הוא מטורף ואולי שפוי, שילך לכל הרוחות ונמצא במקומו מישהו ודאי שפוי.

קרא עוד »

לדבר

Battle

מפקד הלהיב את חייליו לקראת הקרב של מחר: "חזקו ואמצו! הרגע הגדול בא! מחר יראה כל אחד ואחד מכם את האויב שרוצה להרוג אותו!"

קרא עוד »