Breaking News
Home | חומש דברים

חומש דברים

עקב

a book by candlelight

הגיעו הבעל ואשתו למקומם המזומן להם בגן עדן ונהנו מזיו השמור לצדיקים.

קרא עוד »

ואתחנן

A cup of soup

הדרשן ר' חיים רומשישקר סיפר: פעם אחת עליתי לשמים ונכנסתי לגיהנום. הסתכלתי וראיתי: זקנים וצעירים יושבים שורות שורות לפני שולחנות מלאים כל טוב,

קרא עוד »

י

הומור יהודי לנושאים שבפרשת כי תצא

קרא עוד »

דברים

פרחים

מספרים על רב נודע, שבדיני תורה שבאו לפניו נהג להתנמנם בשעה שבעלי הדין שטחו את טענותיהם. אך אם היו הצדדים מגיעים לטונים גבוהים

קרא עוד »