Breaking News
Home | חגים | פורים

פורים

טוב שיש

Illustrations

יום אחד בשנה   אמר חסיד למתנגד: ״תמיד אתם שרויים בעצבות. טוב שיש פורים, ככה לפחות יום אחד אתם שמחים מעט״. אמר לו המתנגד: ״ואתם כל ימיכם כחגים. טוב שיש תשעה באב, לפחות יום באחד בשנה אתם רציניים״. אמר להם השלישי: ״שניכם טועים: השמחה של המתנגד בפורים דומה לעצבות של החסיד בתשעה באב״…   בפרשת ויגש כתוב שיוסף שלח לאביו …

קרא עוד »

והנערה יפת תואר וטבת מראה

cups tea

אדם בא לבקר את ר' חיים-יעקב ווידרביץ, רב הקהילה החסידית במוסקבה. ישב האורח עם הרב בחדרו, ובתוך כך נכנסה אשה נמוכה וכעורה והגישה תה לרב ולאורחו. לאחר שיצאה אמר האורח

קרא עוד »