Breaking News
Home | Tag Archives: תורה

Tag Archives: תורה

חקת

orange loquat

לאחר ימי השבע ברכות שאל השווער את חתנו כמה זמן בדעתו להקדיש ללימוד תורה. "אתה חושב ללמוד יום שלם או חצי יום?", שאל.

קרא עוד »

רוצה ללמוד

book

כומר פוגש את ידידו הרב ואומר לו: "הרבה דברים לימדת אותי, ועכשיו אני מבקש שתלמד אותי גמרא."

קרא עוד »

פרשת בחוקותי

yellow and red

גוצה היתה הרבנית, ואש וגופרית תחת לשונה, והיה הרב קורא לה ׳׳בחוּקוֹתי״.   אמרו לו: רבי,

קרא עוד »

על מה אתה חושב

birde

חסיד ומתנגד למדו בחברותא והגיעו לגמ' במסכת סוכה המספרת על קודשתו: "אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה - כל עוף שפורח עליו מיד נשרף".

קרא עוד »

קרח

Blue wall,

בתקופה מסוימת נהגו סוחרים יהודים בבוסטון ובמקומות אחרים לתת לבתי העסק שלהם שמות של המשפחות המכובדות בעיר. כזאת היתה חנות

קרא עוד »

מוסיף והולך

Jewish neighborhood

 רבי יצחק שמלקיש, בעל "בית יצחק", היה מספר: בהתחלה הייתי רב בקהילה קטנה שאין הקהל נזקק בה לרב אלא לעיתים רחוקות. הגיתי אז בתורה י

קרא עוד »